Aleris Vårdcentral Nykvarn

Aleris Privata Vårdcentral i Nykvarn erbjuder dig och hela din familj sjukvård av hög kvalitet, personligt engagemang och god service.

Vårdcentralen/husläkarmottagningen är för de flesta av oss den första vårdkontakten. De läkare vi möter på en vårdcentral/husläkarmottagning är allmänläkare och specialister i allmänmedicin.

Din läkare på vårdcentralen

Allmänläkaren, som är specialist i allmänmedicin, möter människor i alla åldrar med vitt skilda hälsorelaterade problem. Eftersom du ofta träffar samma läkare under lång tid kan läkaren bygga upp en god kunskap om hela din sjukdomshistoria och livssituation.

Bedömning

Allmänläkaren kan vid besöket undersöka, bedöma besvär, ställa diagnos och behandla allt från enklare åkommor till svårare kroniska sjukdomar. Om läkaren bedömer att patientens tillstånd kräver utredning och behandling hos någon annan specialistläkare, får patienten hjälp att komma dit.

Vårdcentralens många mottagningar

Vi har en bred mottagningsverksamhet på våra vårdcentraler. Förutom läkarmottagning finns t ex distriktssköterskemottagning, psykosocial verksamhet, Astma/KOL-mottagning, diabetsmottagning och förebyggande vård. På några vårdcentraler finns även barnavårdcentral och barnmorskemottagning/mödravårdscentral.

Vänd dig i första hand till en vårdcentral eller husläkarmottagning när du eller dina barn behöver sjukvård. Aleris har också närakuter dit du kan vända dig vid lättare akuta tillstånd.Till Aleris närakuter kan du vända dig vid lättare akuta tillstånd som t ex infektion i luftvägar, öroninflammation, halsfluss, urinvägsinfektioner, sårskador eller allergiska reaktioner. Ring oss först för att boka en tid så minskar du risken att behöva vänta.I akuta situationer och vid livshotande tillstånd ring istället 112.

En hälsoundersökning är en bra investering. På Aleris privata vårdcentraler kan du välja mellan olika kombinationer av hälsoundersökningar beroende på vad du vill få svar på.

En hälsoundersökning/hälsokontroll kan ses som en slags “allmän besiktning” där de viktigaste funktionerna i kroppen gås igenom. Utifrån resultaten får du sedan rekommendationer om hur du kan gå vidare för att förbättra eller bibehålla en god hälsa.

Det går också bra att göra en egen kombination, om du till exempel vill rikta in dig mer mot en hälsoundersökning som kan hjälpa dig i din träning.

Mottagningar

 • Astma- och spirometri
 • Barnavårdscentralen Nykvarn
 • Beroendemottagning
 • Blodtrycksmottagning
 • Diabetesmottagning
 • Dietist
 • Distriktssköterskor
 • Hemsjukvård
 • Husläkare

Mottagningar

 • Kurator
 • Laboratorium
 • Sjukgymnastik
 • Tobaksavvänjning
 • Undersköterskor
 • Vaccination
 • Waranmottagning
 • Äldremottagning

Kontakta Aleris Vårdcentral Nykvarn

Vänligen kontakta oss för en undersökning via telefon eller på Aleris vårdcentral i Nykvarn

Till Aleris Vårdcentral Nykvarn

Hitta hit!

Aleris Vårdcentral Nykvarn

Centrumvägen 32, 155 30 Nykvarn, Sverige