Sveahälsan

Sveahälsan har sin läkarmottagning i Stockholm och erbjuder personlig och kompetent hälsovård till såväl företag som privatpersoner.

Vi på Sveahälsan erbjuder en stor variation av läkarintyg för alla. Vi utfärdar även friskhetsintyg/friskintyg. Det kan finnas många olika anledningar till varför man behöver ett läkarintyg/friskhetsintyg/friskintyg och här hos oss finns ett stort utbud.

Sveahälsan erbjuder även hälsokontroller som utförs av specialistutbildade läkare. Vid en undersökning kontrolleras patientens livsstilsfaktorer, arbetssituation och sjukhistoria, samtidigt görs en fullständig kroppsundersökning. Längd, vikt, BMI, midjemått, syn och hörsel är några faktorer som räknas in i hälsokontrollen. Vi kontrollerar även EKG (elektrokardiogram) där hjärtats kapacitet testas och lungfunktionen bedöms.

På personer över 50 år tas även avföringsprover och på män över 50, erbjuder vi även PSA-kontroll.

Hälsokontrollen omfattar två besök med en veckas mellanrum och syftet är att kartlägga patientens hälsotillstånd förebyggande och ökar möjligheten att upptäcka avvikande hälsa eller sjukdom i tid.

Vid första besöket får man komma fastande då prover kommer att tas och vid andra besöket går vi igenom resultatet.

Vi på Sveahälsan ämnar erbjuda bästa möjliga utredning och behandling.

Hälsokontroll

 • Hemoglobin (Hb)
 • Blodplättar (TPK)
 • Index (MCV, MCHC, MCH)
 • SänkaBlodsocker (p-glukos)
 • Långtidssocker (HbA1C)
 • Salthalt (Na, K)
 • ÄggvitaKalkBlodfetter (total-kolesterol, TG, HDL, LDL, LDL/HDL kvot)
 • Njurar (S-krea)
 • Lever (ALAT, ALP, yGT)
 • Sköldkörtel (TSH, T4)
 • Urinstatus

Läkarintyg

 • Adoptionsintyg
 • Friskintyg
 • Medicinska kontroller
 • Apparatdykning (friskhetsintyg för dykcertifikat)
 • Avseende körkortsbehörighet C, CE, D, DE eller taxiförarlegitimation
 • Sjöfolk
 • Utbildnings- och anställningssökande
 • Personförsäkringsintyg

Kontakta Sveahälsan

Vänligen kontakta oss för en undersökning via telefon eller på vår privatklinik i Stockholm

Till Sveahälsan

Hitta hit!

Sveahälsan