N

Kvalitetssäkring

Alla våra rekommenderade privatläkare och privatkliniker är av högsta kvalitet.

N

Specifikt utvalda

Utifrån flertalet kriterier väljer vi endast ut en privatläkare eller klinik att representera.

N

Specialistinriktning & erfarenhet

Du behöver aldrig oroa dig för kompetensen & erfarenheten av privatläkarna vi rekommenderar.

Privatläkare & privatkliniker med allmänmedicin i Stockholm

Allmänmedicin är en av drygt femtio olika medicinska specialiteter i Sverige. Den som är specialist i allmänmedicin kallas allmänläkare. Allmännläkare är läkare som har kompetensen att möta alla typer av människor i olika åldrar med alla sorters hälsorelaterade problem, samt att självständigt bedöma och behandla dessa.  I det allmänmedicinska arbetet ska man också under lång tid kunna följa en individs olika hälsoproblem och i bedömningen av dessa kunna väga in personens hela livssituation.” Specialistutbildningen tar minst fem år efter läkarlegitimation och ger en mycket bred kompetens. En allmänmedicinare, eller med en något äldre beteckning allmänläkare. Allmänläkare kan också ha ytterligare benämningar på sitt yrka som exempelvis distriktsläkare, husläkare eller famileläkare.

Vilket hälsoproblem du än har kan du alltid ta upp det med din allmänläkare. Allmänläkaren är utbildad att själv utreda och behandla många olika sjukdomar och krämpor, men är också tränad att se om det finns tecken på något tillstånd där tekniska resurser eller andra specialisters expertkunskap behövs. Vanligtvis kan allmänläkaren ge dig den hjälp du behöver. Det kan gälla högt blodtryck, diabetes, depression, sömnproblem, astma, ledvärk, magont, luftvägsinfektion, hudutslag och mycket annat. Om du har flera olika sjukdomar eller symtom kan allmänläkaren ta hand om dem samtidigt eller vid en serie besök, och du behöver.


Nedan hittar du våra rekommderande privatläkare eller privatkliniker i Stockholms stad och orter/kommuner inom Stockholms län.

Hitta privata allmänmedicin läkare i din stadsdel eller ort nedan:

Hitta privata allmänmedicin läkare i din kommun nedan:

Hittar du ingen privat allmänläkare där du bor?

Kontakta oss så vi kan hitta och rekommendera en privatläkare i ditt område.

Kontakta oss